Keuring

keuring-heftrucksWim Derks is een erkend keuringsbedrijf. Wij keuren alle vorkheftrucks en ruw terrein heftrucks als ook diverse andere machine keuringen.

Sinds 1 juli 1997 is het Arbobesluit van kracht. Deze legt de verantwoordelijkheid voor het ter beschikking stellen van veilige materialen bij de werkgever. Vorkheftrucks en andere mobiele interne transportmiddelen zoals, palletwagens, stapelaars, reachtruck en verreikers vallen onder de werkingssfeer van dit besluit. Het keurmerk biedt u de zekerheid dat een intern transportmiddel inderdaad veilig is.

Keuring

Hoe is de keuring opgezet?

Het keurbedrijf staat voor het uitvoeren van veiligheidskeuringen. Met zo´n zorgsysteem is het dus mogelijk veiligheidskeuringen uit te voeren op alle soorten en merken mobiele, interne transportmiddelen. Het zorgsysteem schrijft de inhoud van de keuring voor en stelt eisen aan zowel het bedrijf als de keurmeester.

Een objectieve veiligheidskeuring

De keurmeester controleert de technische staat van de machine aan de hand van een uitgebreide inspectielijst. Als de keurmeester van oordeel is dat het transportmiddel inderdaad aan de gestelde eisen voldoet, brengt hij een genummerde sticker aan. Overigens dient elk kwaliteitszorgsysteem een verklaring te bevatten van de directie van het bedrijf dat de keuring uitvoert, waarin staat dat de keurmeesters volledig onafhankelijk zijn in hun oordeel. Een objectieve veiligheidskeuring is daarmee gegarandeerd.

Onderhoud en keuring in een keer

De veiligheidskeuring is zo opgezet dat deze kan samenvallen met een periodieke onderhoudsbeurt. Dit heeft twee belangrijke voordelen:

1. Het transportmiddel staat niet langer stil dan strikt noodzakelijk.

2. De aangebrachte sticker geeft u de garantie dat geen enkel veiligheidsaspect of onderdeel over het hoofd wordt gezien.

Klachtenregeling

Mocht er op een of andere manier onenigheid ontstaan over de uitkomst van een keuring, dan kan een klacht worden ingediend. In voorkomende gevallen kan een specialist van deze organisatie een herkeuring uitvoeren. Het oordeel van deze onafhankelijke deskundige is bindend.

Op deze manier draagt het keurmerk bij aan een grotere veiligheid en bedrijfszekerheid

Contact

Wim Derks Heftrucks

Pieter Zeemanstraat 25a
6603AV Wijchen

Tel: +31 (0) 24 6411702
Mob: +31 (0) 6 53482757
Fax: +31 (0) 24 6450019
info@heftruckservicederks.nl

Aanbod gebruikte machines

https://www.mrleaked.net girls having hard sex with and teen ride black cum xxx sneaking. https://omgbeeg.com